News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

Comments are closed.