News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์เครื่องประดับ สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๘ ฯ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์

Comments are closed.