News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๓๕ โคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๓๕ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๓๕ โคม

Comments are closed.