News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้เเก่เจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้เเก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้เเก่เจ้าหน้าที่

Comments are closed.