News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ

Comments are closed.