News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูปเล่ม จำนวน ๑๕๐ เล่ม

Comments are closed.