News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๙๘ สก และรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ก ๐๗๖๓ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๙๘ สก และรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ก ๐๗๖๓ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู

Comments are closed.