News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

Comments are closed.