News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียง

Comments are closed.