News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 4700 สก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 4700 สก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกข4700สก

Comments are closed.