News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Comments are closed.