News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ ลูกยาว ชนิดน้ำ จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ ลูกยาว ชนิดน้ำ จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่

Comments are closed.