News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10026 สายบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10026 สายบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อนางชิง

Comments are closed.