News

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๒๘ ที่บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนน อบจ.สระแก้ว ที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

Comments are closed.