News

เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๔ ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ถึงถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๘๕-(ผ่านหน้าโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง๑)ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๔ ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ถึงถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๘๕-(ผ่านหน้าโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง๑)ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.