News

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดถ่างอเนกประสงค์และเครื่องค้ำยันชนิดทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดถ่างอเนกประสงค์และเครื่องค้ำยันชนิดทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.