News

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

 ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมี

Comments are closed.