News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม  ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม  ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

Comments are closed.