News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

Comments are closed.