News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนราษฎร์อุทิศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ผ่านสะพาน กม.๒ เชื่อมบ้านขาวสะอาด ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนราษฎร์อุทิศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ผ่านสะพาน กม.๒ เชื่อมบ้านขาวสะอาด ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.