News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วไปเลียบถนนด้านข้างติดกับ มทบ.๑๙ และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วไปเลียบถนนด้านข้างติดกับ มทบ.๑๙ และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Comments are closed.