News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.อนุบาล) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔. ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านคลองกลาง-บ้านซับพลู-บ้านคลองหว้า ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ถึงบ้านคลองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Comments are closed.