News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

Comments are closed.