News

เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 8 รายการ 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายระเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 8 รายการ

 งานจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน 

Comments are closed.