News

เรื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.