News

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวสระแก้ว

 

Comments are closed.