News

เรื่อง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๑ (ครั้งที่๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๑ (ครั้งที่๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.