News

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

DSC_0009 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0034 DSC_0048 DSC_0053 DSC_0057 DSC_0061 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0077 DSC_0081 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0110

Comments are closed.