News

เรื่อง การงดเก็บค่าเช่าตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งการด่วน เรื่อง การงดเก็บค่าเช่าตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงได้มีคำสั่งการด่วน ให้ “งดเก็บค่าเช่าตลาดโรงเกลือ” มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

Comments are closed.