News

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย” รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย” รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.