News

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พร้อมพันธุ์ สุวัณณุสส์ มารดา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว,สมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว,นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บ้านแก้ง และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พร้อมพันธุ์ สุวัณณุสส์ มารดา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา ๓ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.