News

ออกสำรวจโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านใหม่เจริญผล – บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจ ออกสำรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซิล สายแยกทางหลวงชนบท ๒๐๐๔ บ้านใหม่เจริญผล เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ บ้านหนองยาง ระยะทาง ๒,๘๘๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

1 2 3 4

Comments are closed.