News

อบจ.สระแก้ว สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน ๑๘,๙๕๐ ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนจากสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.