News

อบจ.สระแก้ว สนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ไปมอบให้แก่นายอำเภอ และตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเขาฉกรรจ์

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการสนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ครบทั้ง ๙ อำเภอ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Comments are closed.