News

อบจ.สระแก้ว มอบหน้ากากอนามัย แก่โรงเรียนสระแก้ว

ตามที่โรงเรียนสระแก้ว ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนสระแก้วตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน โดยมีนางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตอนนี้จะดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็ตาม ” ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ”

Comments are closed.