News

อบจ.จันทบุรีร่วมสสจ.จันทบุรีศึกษาดูงานศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว
เพื่อเป็นเเนวทางในการดำเนินงานระบบการเเพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ณ ศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.