News

อดีตเจ้าอาวาส “วัดสระเเก้ว” มรณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายน้ำหลวงอาบศพ “พระราชธรรมภาณี” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดสระแก้วพระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว. .

พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดเตรียมสถานที่ รถสุขาเคลื่อนที่ ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเครื่องเสียงเเละอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระราชธรรมภาณี เพื่อให้สมเกียรติอย่างสูงสุด.

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ โดยเวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงธรรมเทศนา และเวลา ๒๐.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมทุกวัน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.พิธีวางดินพระราชทานบรรจุศพ ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง . ณ วัดสระเเก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระเเก้ว อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.