News

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.