News

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในเขต

จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๗

ณ.กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0063 _DSC0062 _DSC0048 _DSC0047 _DSC0060 _DSC0058 _DSC0044 _DSC0065 _DSC0051

Comments are closed.