News

หารือการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพและการสนับสนุนเครื่องไตเทียม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเเพทย์ธนบูลย์ วงศ์สิริฉัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว พร้อมบุคลากรทางการเเพทย์ และ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ (ระยอง) เข้าพบ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมหารือเรื่อง การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด และการสนับสนุนเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023

Comments are closed.