News

ส่วนราชการต่างๆร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีส่วนราชการ เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว และ แฟนคลับ SAKAEO FC เดินทางมาอวยพรแด่ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0327DSC_0321 DSC_0322

Comments are closed.