News

สวดพระอภิธรรมศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว บิดา นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา กำนันตำบลห้วยโจด ณ บริเวณบ้านพัก ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.