News

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชาตรี จันทกิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด และอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชาตรี จันทกิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด และอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.