News

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข ๑๑ – ๑ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เมธัส FC ๗ – ๐ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. BUDDY SPORT FC ๐ – ๑๓ ESSO

สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด ๐ – ๔ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น, คูที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ เขาฉกรรจ์ FC ๖ – ๑ ชายแดนโคกสูง

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงพยาบาลวัฒนานคร พบกับ ESSO, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร. ๑๒ พัน ๑ รอ. พบกับ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. กอง ๔ ปอศ พบกับ ชายแดนโคกสูง

สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เมธัส FC พบกับ ธัญญลักษณ์อุดมสุข, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองสระเเก้ว พบกับ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0003 dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0022 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028 s__1622023 s__1622024 s__1622026

Comments are closed.