News

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลตาพระยา ๓ – ๒ ชายแดนโคกสูง , คู่ที่ ๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๓ – ๔ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ๘ – ๒ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข ๒ – ๑ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร.๑๒ พัน ๓ รอ. ๑ – ๓ ESSO สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พบกับ ธัญญลักษณ์อุดมสุข, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองสระเเก้ว พบกับ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด พบกับ ร.๑๒ พัน ๑ รอ., คู่ที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เขาฉกรรจ์ FC พบกับ กอง ๔ ปอศ., คู่ที่ ๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. BUDDY SPORT FC พบกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร

dsc_0001 dsc_0003 dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0022 dsc_0023 dsc_0024 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028

Comments are closed.