News

สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.