News

วางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และโรงเรียนในสังกัดอบจ.เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ท่ามกลางความปีติยินดีของพสกนิสรชาวไทย ซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง Bike for Dad เพื่อถวายพระพรต่อพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลาง บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว โดยส่งเสียง “ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้อง นอกจากนี้ยังมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอย่างสวยงามตระการตา

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Comments are closed.