News

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

   

Comments are closed.