News

วันสถาปนาหน่วย ครบรอบปี่ที่ ๘๗ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลอรัญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปี่ที่ ๘๗ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลอรัญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.