News

ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นายยทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ รถขนส่งพี่น้องประชาชนเข้า-ออก ในพื้นที่น้ำท่วมสูง และทีมกู้ชีพ 1669 ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่อยู่ในขณะนี้

Comments are closed.